Հոկտեմբերի 17, 2018

Խորհրդի անդամներ

Խորհրդի կազմը

 

Տիգրան Ազիզբեկյան
Նախագահ

Հայկ Բայրամյան
Խորհրդի անդամ

Մամիկոն Հակոբյան
Խորհրդի անդամ

Արևիկ Հարությունյան
Խորհրդի անդամ

Դավիթ Սիրունյան
Խորհրդի անդամ

Գրիգոր Ավետիսյան
Խորհրդի անդամ

Տիգրան Ալայան
Խորհրդի անդամ

Արիել Մալհասյան
Խորհրդի անդամ

 

Խորհրդի և Ժողովի որոշումները

 
Ամբողջական կանոնադրությունը հասանելի է հետևյալ հղումով։

 

Արձանագրություն Հաստատված է (կողմից) Հաստատման ամսաթիվ
7 Դեպի Վան սուզարշավի գնացուցակ Խորհուրդ 09 Օգոստոս 2019
6 Դրամահավաք դայվ ռեզորթի համար Խորհուրդ 07 Մայիս 2019
5 Մրցույթային հանձնաժողով դայվ ռեզորթի համար Խորհուրդ 01 Մայիս 2019
4 Անդամակցության կանոնադրություն Խորհուրդ 18 Մարտ 2019
3 Սուզարշավների ֆոնդ Խորհուրդ 05 Հունվար 2019
2 Նախագահի և Խորհրդի անդամների հաստատում Ընդհանուր Ժողով 18 Հոկտեմբեր 2018
1 Կանոնադրության հաստատում Ընդհանուր Ժողով 10 Օգոստոս 2018